Thursday, October 02, 2008

三人行,必出我师之妓女乞丐与家奴

十月初日,好不热闹,人挤车碰,马轿纷纷。流鼻涕的胖男孩,卖手表的小商贩。开小车的,开大车的,骑马的,放驴的,耍杂技的,吆喝大力丸的,骗子,疯子,杀人犯,快被杀的。一股脑看热闹。另一侧满城皆是走光,弓腰漏国产肉色便宜内裤的老奶妈子,摆地摊子低头选便宜的小奶妈子。这边风景更猛:光上半身的少妇,光下半身的乞丐,走在一起,括弧相互不认识。各类的伴侣:有夫妻制度的,有兄弟制度的,有同学制度的,有家人制度的,有瘸子领着瞎子制度的,某十子路口,忽遇红灯,上万双眼睛珠子定在一处,到处胡乱转,你瞄我,我蹬你,假装认识,互推互搡,骂骂咧咧,口中全是二氧化碳,把氧气都憋疯了。

总之,除却牢中同胞。所有一切众生之类。若卵生。若胎生。若湿生。若化生。若有色。若无色。若有想。若无想。若非有想。非无想。皆令进城。

其中不乏三位故友,一曰,城西仔细花子。二曰,城南狐妖媚子。三曰,城北家生子儿。万里之行集于城心。你一句我一句聊个没停。倏几何时,曾随贵人使胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而抱怨。小几世过,物是人非。真乃谓:天有不测风云,人有旦夕祸福。说时,狐妖媚子侧目拭泪,仔细花子低头念佛,家生子儿摇首捶胸。

旁立彩电商促销酬宾,千余台机器同播,播音员面目平静,不无生气,字字发力。劲示祖国万里江山形势一片大好,攀比此处独妙,农民吃上米了,水稻不用水了,孩子都上学了,牛奶可以饮了,括弧列宁同志不再咳嗽。各类希奇古怪之人,尽向发言,其中某村某男,身材似孕,大红西装,皮若沟壑,皮肤暗黄,两眼不呈对称,话语间小金牙闪闪发光,乍似闪闪地黄星,恰配黄脸,昂首挺胸,目光坚定,大手挥似主席爷爷。势似跸跋黄尘下,然后别雌雄。话毕,鼓掌震地,震天,震地安门,震王府井,括弧公安局全震。

家生子儿:此人我尚见过,前月三峡水坝。
狐妖媚子:我见比你早,昨年城南诒红院。
仔细花子:皆不比我先,打小一起兄弟。

三人一笑而过,讨何故云集此地?
家生子儿:国庆购物降价连连。
狐妖媚子:昼俯夜出,人多生意旺
仔细花子:独凑一热闹,寻找施主。人旺身体饱。

再一笑而过,讨国庆好否?
家生子儿:偶得几日小假,缓解上人昼打夜骂。
狐妖媚子:赔神多些盘缠罢了。
仔细花子:无觉察。

前二人疑惑,何以故?
仔细花子大笑,神州日日国庆

后记:
莫怪前路无知己,只缘生在百姓家,
天下谁人不识君,有时该为不识兵。
与天斗其乐无穷,与人斗红尽绿快,
不方休,
心里蟾宫作乐,闭眼黄泉拔舌,
眼中物皆虚妄,安我之身何在?
恋你并非爱生命,恨你无非自寻恼。
短短人生少百年,天下万类何自由?
女若狐妖又奈何,男成花子谁知晓,
不为他人家生子,仰天狂歌独处去。
尔辈皆是蓬篙人,何笑旁人眼泪落。

1 comment:

小丑 said...

好文采哦。一楠。

佩服佩服。

以我的能力是写不出这样的文章。真的很棒哦。

写多一些写多一些。

=]